Vår filosofi

VI KOMBINERAR HÅRD FAKTA MED MJUKA VÄRDEN

A satisfied customer is the best business strategy of all.

With over 10 years of experience helping businesses to find comprehensive solutions and unique business concept
Get a Quote Our Services

En ny slags tillväxt

BTR är som ett växthus. Här finns värme, kompetens, näring och omtanke
för en ny slags tillväxt. Hos oss finns plats för frön till bolag att
växa till träd och för träd att växa till skogar.
Vi vill att våra medarbetare ska växa och dina affärer blomstra.

Spela videoklipp

Den Nya Etiska Kartan

På BTR levererar vi dagligdags balans- och resultaträkningar. Men det är bara över ett slags kapital.

Med över 30 år i branschen ser vi ett tydligt behov av att företag även får syn på andra slags kapital och ett nytt sätt att redovisa verksamheten.

Ekonomi

BTR arbetar för att hjälpa andra företag att vara ekonomisk hållbara. Det är en av våra huvuduppgifter för våra kunder.

Humana kapitalet

Humana kapitalet – vår personal och viktigaste resurs – behöver vi kunna se befinner sig i balans och inte går back. 

Samhället

Hur påverkar ditt företag samhället? Vi vill kunna ge dig en balans- och resultaträkning som visar det.

Miljö

Sist men inte minst – miljön, moder jord! Hur påverkar vår verksamhet miljön och den jord vi lever på?

Tänk att kunna göra årliga bokslut på dessa faktorer.

Det är vår Nya Etiska Karta

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Behåll ditt businessfokus

Skapa tydlighet i det komplexa

Näringslivet blir mer och mer komplext. Utvecklingen sker i allt högre tempo. Affärer växer i olika riktningar, i olika takt, säsongsvis växlande, ibland oförutsägbart och nyckfullt. Att ha en korrekt uppfattning om bolagets ekonomi är en del i att skapa tydlighet i det komplexa.

Vi håller koll åt dig

Redovisnings- och lönesektorn är inget undantag för det komplexa. Regelverk förändras, kraven höjs, rutinbehoven utvecklas. Det ska du inte behöva fundera över. 

Behåll ditt fokus

Dina affärer och marknadens utveckling behöver din fulla närvaro och uppmärksamhet.  Du ska inte behöva lägga energi på hygienfaktorer som redovisning och löneadministration. Vi ser till att du har tydliga siffor att basera rätt beslut på samt säkra processer för hantering av era löner.

Låt oss ta hand om det, så du kan ha rätt fokus.

Din affär är inte ordinär. Ta stöd av en byrå som håller för dina växlande behov.

Låt oss hjälpa ditt företag