Självledarskap

Vi tror att din hälsa och arbetsglädje är
avgörande för BTRs välmående.

Alla är ledare

Indivi-duell coach- ing

Att känna och leda sig själv ...

Varje med-arbet-ares poten-tial

Alla är ledare

Alla är ledare

På BTR betraktas alla som ledare. En föränderlig värld kräver att vi hela tiden utvecklar vårt personliga ledarskap för att vara konkurrenskraftiga. Att stärka samspelet mellan konsulten och verksamheten och att du som konsult utmanas att ta ansvar samtidigt som verksamheten utmanas att investera i konsulten.

Vi tror på en kontinuerlig dialog om idéer, drömmar och mål, för att säkerställa din och företagets utveckling.

Varje medarbetares potential

För att säkerställa individuella karriärplaner och mål, vill vi ge alla våra medarbetare coaching, återkoppling och ta till vara på utvecklande möjligheter. Allt för att uppnå ett positivt humant kapital.

Hållbara medarbetare är avgörande
för BTRs framgång

Vår kultur präglas av omtanke, kreativitet och god kamratskap. Vi tror att din hälsa och arbetsglädje är avgörande för BTRs välmående.

BTR erbjuder bland annat:  trygga anställningar, flexibla arbetstider, massage på arbetstid, Hälsans dag, pulsmätningar via ”& Frankly”, medarbetarundersökningar i samarbete  med  ”Great Place to Work” och ett förmånligt försäkringspaket.

Att känna sig själv ...

Alla är ledare

Utmärkelsen som visar att vi jobbar rätt

 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår arbetsplats och är certifierade av Great Place to Work som en av Sveriges Bästa Arbetsgivare.

Låt oss hjälpa ditt företag