Underbiträden

btrbc > Underbiträden

BTR Care Services underbiträden vid behandling av personuppgifter

För Er som har ingått ett Personuppgiftsbiträdesavtal med BTR Care Services AB och däri godkänt att BTR Care Services AB agerar Personuppgiftsbiträde enligt EU:s lagstiftning och i detta avtal även har godkänt att BTR Care Services har rätt att använda underbiträden så anges de underbiträden som kan bli aktuella nedan.

De underbiträden som BTR Care Services kan komma att använda är:

  • Iver Sverige AB
  • Hogia koncernen
  • Fortnox AB
  • Flex HRM AB
  • Kivra AB
  • Wolters Klüwers koncernen
  • Cord concept AB
  • K46 Consulting AB
  • Thirty Three Consulting AB
  • C Pörschkes Redovisning AB